DF16

Kapesja e profileve DF 16 ofron lehtësim të fuqisë punëtore dhe vlen ta kesh. Pajisja mekanike përdor një mekanizëm provë të binjakëzuar që lidh deri në 1000 nyje uniforme dhe të lidhur fort në orë. Kohë kur lidhja e profileve ishte e lidhur me përkulje me pincë, ka përfunduar, sepse DF 16 funksionon lehtë me vetëm një dorë dhe në një pozicion të drejtë. Një vegël profesionale për punë tradicionale të profileve si dhe për fiksimin e kanaleve plastike për aktivizimin e komponentëve të ndërtimit.