Eskavator HMK 62SS

Anëtari i ri i familjes së ngarkuesit të zhvilluar me përvojë mbi 35 vjeçare të HİDROMEK. HMK 62 SS është projektuar për të tejkaluar pritjet e konsumatorëve; Performancë e lartë, shkathtësi, komoditet dhe siguri operacionale.HİDROMEK HMK 62 SS siguron konsumatorin me një makinë kompakte por të besueshme dhe të fortë edhe në kushtet më të vështira dhe me orë të gjata pune.Ju mund të ekzekutoni të gjitha punët që kërkojnë dy makina të ndryshme, një ekskavator mini dhe një mini ngarkues, me një makinë të vetme. HMK 62 SS ju ofron kostot e pranueshme të investimeve dhe mundësinë për të shpenzuar më pak kohë për më shumë punë.