EW100

Ekskavatori 10-tonësh i lëvizshëm EW100 fiton me një prodhim të fuqisë, konsum të ulët të karburantit dhe karakteristika veçanërisht miqësore me përdoruesit. Konsumi i karburantit i minimizuar – me kursime deri në 20 për qind – arrihet përmes mënyrës së re operative ECO, e cila lejon një punë efikase duke reduktuar rpm-në dhe duke përshtatur pompën: një plus për mjedisin dhe portofolin. Ekskavatori i lëvizshëm EW100 është veçanërisht i përshtatshëm për operatorin falë një pedale me makinë – për të dyja udhëtimet në rrugë, si dhe për funksionimin e punës.