EW65

Ekskavatori me rrota EW65 shkon në vendin e aplikimit, në sajë të mënyrës së instalimit të rrugës së instaluar dhe nuk kërkon transportim kohë dhe kosto-intensive. Sistemi i ndryshimit të drejtimit deri në 20 km / h ka konsum të ulët të karburantit dhe me vetëm një pedale drejton pothuajse si një makinë. Sistemi hidraulik i fuqishëm që ndjen ngarkesën me LUDV * (kontrolli i rrjedhës së pavarur nga ngarkesa) siguron gjithashtu të njëjtat shpejtësi të disa lëvizjeve me ngarkesa të ndryshme. Me 5 qarqe të kontrollit – prej të cilave 3 janë individualisht të rregullueshme – dhe një bum të artikuluar, EW65 është shumë efikas dhe i shpejt.