Modeli 2001

Edhe dobi më e madhe për proceset e ndërtimit, logjistikën dhe teknologjinë mjedisore: Kalimi standart i front-tipping është ideal për qarkullim të shpejtë të materialit.Kalimi i kthyeshëm me rrota me shtrirjen prej 180 grade e hedh materialin pikërisht aty ku nevojitet.