Modeli HDR45

.Ku kërkohet ngrohja në shënjestër, HDR45 siguron ngrohje rrezatuese direkt nga sipërfaqja e ngrohësit, dhe kështu tharjen dhe sigurimin e nxehtësisë pa nevojën për të ngrohur ajrin përreth. Edhe nën kushte me erë, temperaturat e duhura arrihen shpejt dhe me besueshmëri.