Modeli HI260

Ngrohëset e ajrit indirekt prodhojnë ngrohje pa depozita të dhomës së djegies. Ata furnizojnë ngrohje të thatë dhe të shëndetshme. Kjo mundëson që ky ngrohës i fuqishëm të operohet në ndërtime të ndryshme dhe në vendet e punës, si dhe në zonat e banimit. HI260 është veçanërisht i përshtatshëm për ngrohje dhe tharje të hapësirave të mëdha. Koncepti i sofistikuar i qarkullimit të ajrit të mbyllur mundëson ngrohje të shpejtë dhe efektive me konsum më të ulët dhe madje edhe temperatura. HI260 është i lehtë për t’u instaluar dhe i thjeshtë për t’u përdorur, gjë që e bën këtë ngrohës jashtëzakonisht miqësor.