“Nuk mjafton te jesh madhor per te nisur nje sipermarrje, por duhet te jesh guximtar dhe vizionar per tu bere madhor ne ate sipermarrje”

Pse na zgjidhni ne?

Sic pershkruhet ne moton e mesiperme ashtu eshte dhe historia e Start Company. Kompania u krijua ne vitin 2011 me qellim per te dhene kontribut ne tregun e brendshem vendas ne sektorin e sherbimeve. Ne themelim e Start Co ne stafin e saj kishte pak punonjes te cilet duke u udhehequr nga vizioni, guximi dhe qendrueshmeria mundesuan kalimin e pengesave qe tregu ne ate periudhe shfaqte per kompanite e sapo krijuara. Fale besimit te klienteve dhe kontraktoreve tane ne jemi sot krenar mbi sherbimet qe u mundesojme atyre per permbushjen e misioneve te perditshme. Kompania jone karakterizohet nga vizioni, besimi, serioziteti dhe profesionalizmi per te zhvilluar me tej biznesit tone ne tregun vendas dhe me tej ne rajon duke permbushur ne menyre te frytshme dhe eficente misionin tone. Start Co aktualisht ne stafin e saj ka nje potencial njerzor te cilet jane te kualifikuar dhe trajnuar per sherbimet qe ata kryejne si Financier, Ekonomist, Juriste, Inxhiniere te cilet duke bashkepunuar ngushte me klientet dhe kontraktoret mundesojne sukses ne cdo projekt te ndermarre nga ne. Duke u perpjekur per te ecur me hapin e perfeksionit dhe me hapin e profesionalizmit , jemi shnderruar ne nje nga kompanite lider ne sektorin e sherbimeve konkretisht ne tregetimin e makinerive dhe paisjeve elektro-energjitike si dhe atyre te industrise se rende , pjeseve te kembimit per automjete dhe paisjeve elektro-mekanike per funksione te vecanta, sisteme hidraulike si dhe instalimin , mirmbajtjen e perdorimin e tyre.

Cdo partneritet i ri dhe bashkepunim eshte nje sfide per tu kaluar nga kompania jone , me ane te punes intensive te cdo punonjesi te Start Co e cila eshte ne kete stad fale perkushtimit te klienteve dhe konktraktuesve tane te cilet na besojne NE per te permbushuar cilesisht kerkesat e tyre me efikasitet te larte dhe kosto ulet.

Politikat Tona

1. Politika e Partneritetit :

Ne Start Company kuptojme plotesisht vleren e zhvillimit te marrdhenieve me kontraktuesit, prodhuesit dhe furnizuesit tane.

2. Politika e “Dyerve te Hapura” :

Ne varesi te kerkesave tuaja ne vlersojme dhe perzgjedhim prodhuesit dhe furnizuesit te cilet jane te certifikuar sipas kerkesave cilesore Europiane.

3. Politika e Cilesise :

Cdo produkt i cili vjen nepermjet importit inspektohet ne menyre te detajuar nga specialistet tane perpara se te dorezohet ne destinacionin perkates nese kto produkte jane cilesore dhe te shoqeruara me certifikata perkatese nga vendi i origjines.

4. Politika e Zhvillimit te Qendrueshem :

Start Company perzgjedh prodhuesit dhe furnizuesit me te mire ne tregun internacional duke vendosur si kriter baze standardet mjedisore dhe konformitetin e produkteve ne mjedisin ku do te operojne.

5. Politika Sociale :

Start Company i kushton rendesi te vecant politikave sociale te punonjesve te saj duke iu ofruar kushte pune bashkehore dhe komode sepse ne vlersojme si faktor bazik te suksesit tone bashkpunimin ne grup dhe potencialin njerzor.