Seria G

Kur është fjala për furnizimin me energji elektrike, gjeneruesit e lëvizshëm të games G janë të gjithë perfshire. Ato sigurojnë fuqi të besueshme për aplikime të ndërtimit, industrial, komercial, bujqësor dhe D-I-Y. Ato janë të pajisura me karakteristika shtesë të sigurisë për mbrojtjen e përdoruesit.

G7AI
GS12AI