TH408

Me telehanderin TH408, po merrni telehanderin më të vogël në treg. 800 kg ngarkesë dhe mbi 4 metra lartësi heqëse hapin zona aplikimi që do të frymëzojnë ju. Drejtimi me të gjitha rrotat dhe dizajni i saj kompakt e bëjnë TH408 jashtëzakonisht të manovrueshëm, në mënyrë që punimet e stivimit dhe transportit të mund të menaxhohen shpejt dhe në mënyrë të sigurt edhe në hapësirën më të vogël – për shembull në rrugicat e ngushta ose në depot e larta.