WL28

Kushtet e ngushta hapësinore në vendin e ndërtimit, por megjithatë mund të transportojnë ngarkesa të larta – aplikimi ideal për WL28. Palet me gurë shtrimi ose mallra të tjera të transportit deri në 1600 kg janë lehtësisht të zotëruar nga WL28 dhe, në sajë të përmasave kompakte dhe një lartësie të ulët të kalimit prej më pak se 2.3 m, mund të shkojë pothuajse kudo. Nëse aksesi në zonën e punës është edhe më i ngushtë dhe më i ulët, WL28 është opsionalisht i disponueshëm edhe me tendën e operatorit të ulur manualisht ose hidraulik (EPS).