WL38

Dizajni jashtëzakonisht kompakt, por i fuqishëm i ngarkuesit WL 38 e bën atë një ndihmës popullor në çdo vend ndërtimi. Në sajë të PZ-kinematikës së integruar – një kombinim praktik i kinematikës P dhe Z – WL 38 ofron forca të larta të shpërbërjes me udhëzime paralele. Prandaj është partneri ideal për trajtimin efikas të materialeve në afërsi.