WL54

Ngarkuesi i fuqishëm WL54 bind me efikasitet të lartë ekonomik dhe fuqi në vendin e ndërtimit. Ai manovron shpejt dhe në një mënyrë per të kursyer kohë me një performancë të klasit të parë të punës. WL54 e arrin këtë nëpërmjet forcave të mëdha të ngritjes dhe goditjes, stabilitetit të lartë, si dhe deri në 100% të kyçjes diferenciale. E gjithë kjo me një raport bindës të çmimeve dhe performancës.