WL60

WL60 nuk mund të rrihet në efiçencë: Falë sistemit të ndjeshëm të ngarkesës me ngarkesë të kontrolluar sipas kërkesës, i cili siguron që hidraulika e punës të mos funksionojë edhe gjatë ngarjes se makines. Kjo redukton në mënyrë të konsiderueshme konsumin e energjisë të makinës. WL60 gjithashtu ofron teknologji të përparuar motorike sipas nivelit të fundit të emetimeve të nivelit IV. I ashtuquajturi ndarje rrjedhash lejon funksionimin e njëkohshëm të disa funksioneve të punës si ngritja, rrotullimi ose përdorimi i lidhjes hidraulike. Përveç kësaj, WL60 është jashtëzakonisht i qëndrueshëm në sajë të shpërndarjes optimale të peshës dhe ka lartësinë maksimale të ngritjes së klasës së performancës. WL60 është pra zgjedhja optimale kur gjërat duhet të jenë të shpejta dhe miqësore me mjedisin.