WL70

Falë teknologjisë së fundit të motorit sipas standardit të fundit të shkarkimeve, WL70 ofron një motor jashtëzakonisht efikas, por edhe të fuqishëm që e bën ngarkuesin e rrotave një central elektrik në veprim. Kjo mbështetet nga një dizajn shumë i fuqishëm i ngarkesës së krahut, i cili bën një trajtim të shpejtë dhe efikas të materialeve. Të gjitha funksionet elektrike të mjeteve të bashkëngjitjes mund të operohen me anë të joystick. Kjo rrit efikasitetin dhe lejon rrjedhat e punës më të shpejta.